L’OLI OLEUM NATURALE Orgànic

El nostre oli extra verge, és un oli collit en verd, al mes d’octubre, per obtenir el màxim potencial d’expressió dels seus atributs, aroma, amarg i picant, una llarga vida útil i obtenir el màxim continguts de polifenols i tocoferols, els antioxidants tant importants en la nostra dieta Mediterranea.

OLEUM NATURALE Orgànic és fruit d’un sistema de producció ecològica, que busca obtindre un aliment de la màxima qualitat, amb el màxim respecte pel medi ambient, sense usar productes químics de síntesi.

Cal preservar els olis dels seus principals enemics, llum, temperatura i aire, que produeixen la seva oxidació i perdua de qualitat, és per això que OLEUM NATURALE Orgànic es presenta en ampolles de vidre fosc i amb bag in box de 3 lts, on des de l’inici fins el final, l’oli queda protegit de llum i aire i es manté com acabat de produir.

ANALITIQUES FISICO-QUÍMIQUES

Les analítiques fisico-quimiques ens permeten detectar com hem tractat el nostre producte i ens donen una idea del resultat final obtingut.

Les analítiques de OLEUM NATURALE Orgànic demostren la baixa oxidació soferta pel nostre oli, amb uns paràmetres que el situen molt per sota dels límits permesos per un oli verge extra.

GRAU D’ACIDESA: és el % d’acids grassos lliures respecte l’àcid olèic, com més baix el grau, major qualitat tindrà l’oli.

INDEX DE PERÒXIDS: determina l’oxidació de l’oli i el deteriorament que han sofert els antioxidants naturals, polifenols, vitamina E, tocoferols. És un control de la bona feina en l’eleboració de l’oli.

CERES: l’oli les adquireix en el procés d’extracció, actuen com control de qualitat.

K270, K232: proporciona indicacions sobre la qualitat d’un oli i el seu estat de conservació,

ANALÍTICA OLEUM NATURALE

CARACTERÍSTIQUES ORGANOLÈPTIQUES

Són el resultat mitjà d’un conjunt d’anàlisis sensorials, olfactiu i gustatiu, que qüalifiquen els atributs , tant els positius com els negatius dels olis d’oliva, els realitzen experts tastadors anomenats Panell de Tast. Al tast s’avaluen els atributs i defectes de l’oli d’oliva i s’obté una puntuació del 0 al 9, que juntament a les analítiques fisico-quimiques, classifiquen els olis en : verge extra, verge o llampant.

ATRIBUTS POSITIUS

Fruitat: es percep olfactivament i retronasal, ha de recordar el sabor de les olives i pot ser:

– fruitat verd: sensacions olfactives procedents de fruits parcialment en estat verd de maduració.

– fruitat madur: sensacions olfactives de fruits madurs.

Amarg: es percep a la part anterior de la llengua, més fort com més verda és l’oliva.

Picant: es percep a la gola en engollir l’oli, és una sensació tàctil de picor.

En funció de l’intensitat dels atributs podem definir els atributs en :» intens», «mig» o «lleuger»

OLEUM NATURALE Orgànic, és un oli extra verge amb un fruitat en verd d’intensitat mitjana-alta, amb un amarg i picant mitjà, que fan que sigui un oli equilibrat, potent en boca, ideal pels amants de l’extra verge, que busquen olis amb tots els matisos.

TAST OLEUM NATURALE